Hushållsapparat

Hushållsapparater sorteras som elektronikavfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Elektronik från företag