Element – oljefyllt

Element – oljefyllt, sorteras som elektronikskrot och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Se speciellt om ”elektronik från företag”.