Hem / Nyheter / Nytt reningsverk – samråd

Nytt reningsverk – samråd

I takt med att Ulricehamns kommun växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar. En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal och ökade krav på rening gör det ohållbart att fortsätta utveckla vår gamla anläggning. Istället riktas nu blickarna framåt och ett nytt reningsverk, på fastigheten Vist 10:58, planeras till 2030. Två reningsverk blir ett, då det nya reningsverket dimensioneras för att rena spillvatten ifrån både Ulricehamns och Timmeles tätort. Det nya reningsverket kommer också att vara mer energi- och resurseffektivt.

Samråd för tillstånd enligt miljöbalken
När kommuner planerar en verksamhet som kräver samråd, får berörda möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede när det fortfarande finns möjlighet att ta hänsyn genom att göra justeringar i hur man planerar genomförandet.

Du får lämna dina synpunkter och ställa frågor under en viss tid. Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Återkoppling på synpunkter med relevans för samrådet sker i denna samrådsredogörelse.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content