Hem / Nyheter / Planerade gatuarbeten

Planerade gatuarbeten

Övergångsställe

Under våren 2019 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång
i Ulricehamns kommun. Det är vi på Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala
gator, arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och
presenteras därför av dem.

Vid frågor kontakta Arbetsledare VA Nät Håkan Steinstö
Telefon: 0321 53 33 11
E-post: hakan.steinsto@ueab.se

Karta över bostadsområde

HANDELSTRÄDGÅRDEN

Arbete med att bygga ut gator och ledningar till det nya bostadsområdet
kommer pågå under våren 2019. Även fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägen utmed Brunnvägen fram till Vistabergsvägen kommer ske i
samband med det arbetet. Det kommer inte innebära någon större
påverkan på trafiken, dock kan det bli vissa inskränkningar på
framkomligheten på Brunnvägen i samband med byggandet av gång-
och cykelvägen.

Karta över Stenbocksskolan

STENBOCKSKOLAN

Under vecka 25-27  kommer Stenbocksgatan att vara avstängd.
Avstängningen kommer att bli mellan Höjdgatan och Sanatorievägen.
De röda kryssen visar avstängd sträcka. Arbetet som sker är nybyggnation
av GC-väg samt tillgänglighetsanpassade busshållplatser utanför
Stenbocksskolan. Arbetet kommer att slutföras med diverse
beläggningsarbete under vecka 32-33.

BELÄGGNINGSARBETEN

Under vecka 24 kommer det utföras beläggningsarbeten på ett flertal
platser i tätorten. Bland annat kommer arbete ske på Tre Rosors väg,
mellan Jönköpingsvägen och Idrottsgatan samt på Bogesundsgatan,
mellan Jönköpingsvägen och Falköpingsvägen. På ovan nämnda platser
kommer det stundtals bli köbildningar när trafiken styrs av trafikvakter.
Väntetid kan komma att uppstå.

SIMHALLEN

Vid Tre Rosors väg nedanför simhallen.
Ombyggnation av busshållplatser samt övergångsställe.
Arbetet kommer att påbörjas 5 augusti och beräknas pågå 4-5 veckor framåt.
Det kommer att innebära viss påverkan av trafiken, detta då ena körbanan kommer att vara avstängd under arbetets gång.

Skip to content