Tygrullar, nät och band

Tygrullar, nät, videoband och andra band av brännbart material är exempel på långt avfall.

Det kan inte tas emot, då det finns risk för bakbränder i avfallspannan, kontakta en avfallsentreprenör.