Stubbar – större

Större stubbar kan inte tas emot på Övreskog. Ta kontakt med en avfallsentreprenör för att ordna hämtning.

Mindre stubbar sorteras som ris och lämnas på Övreskog.