Latrin

Latrin är inte grovavfall. Latrin får inte tas emot på Övreskog då vi inte kan behandla det. Man kan beställa latrinhämtning av den avfallsentreprenör som Ulricehamns Energi avtalat med. Se www.ueab.se för information, välj priser och villkor under avfall.

Bäst är att ha en toalettlösning som gör att man kan ta hand om latrin/förmultnad latrin på den egna fastigheten. Ta kontakt med miljöenheten på Ulricehamns kommun. 0321-595000. Se också deras hemsida www.ulricehamn.se.