Gödsel

Naturgödsel är inget hushålls- eller grovavfall, utan ett verksamhetsavfall och tas inte emot på Övreskog. Gödsel används lämpligen på gårdens mark för gödsling. Om det inte är möjligt var god kontakta en avfallsentreprenör.