Fårull

Fårull är inget hushålls- eller grovavfall, utan ett verksamhetsavfall och tas inte emot på Övreskog.

Enligt Jordbruksverket får ull användas inom den egna gårdens verksamhet, till exempel blandas i gödselkompost och spridas på åkermark.

Om det inte är möjligt var god kontakta en avfallsentreprenör.