Stubbar – mindre

Mindre stubbar sorteras som ris och lämnas i rishögen på Övreskog.

Större stubbar kan inte tas emot på Övreskog. Ta kontakt med en avfallsentreprenör för att ordna hämtning.