Sågspån

Sågspån från rent trä, som är utan föroreningar, sorteras som komposterbart och kan läggas i egen kompost.

Det kan också lämnas i kompostfacket på Övreskog, där endast mindre mängder flis och träbitar i spånet accepteras.

Om det innehåller föroreningar, större mängder flis/träbitar och dylikt som inte går att sortera ut, lämnas sågspånet i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog. Prata med personalen för att få hjälp med bedömning.