Mossa

Mossa sorteras som trädgårdsavfall och kan läggas i egen kompost . Det kan också lämnas i kompostfacket på Övreskog.

Säckar som blir över när du tömt trädgårdsavfallet i Övreskogs kompostfack kan läggas i containern för restavfall (nr 12). De kan också tas hem och paketeras i ljus påse för att läggas i egen soptunna.