Mossa

Mossa sorteras som trädgårdsavfall och kan läggas i egen kompost . Det kan också lämnas i kompostfacket på Övreskog.