Mossa

Mossa sorteras som trädgårdsavfall och kan läggas i egen kompost . Det kan också lämnas i kompostfacket på Övreskog.

Av komposten blir det biomull som kan hämtas på Övreskog under sommarhalvåret för att användas för till exempel blommor och gräsmattor.

Säckar som blir över när du tömt trädgårdsavfallet i Övreskogs kompostfack kan läggas i containern för restavfall (nr 12). De kan också tas hem och paketeras i ljus påse för att läggas i egen soptunna.