Löv

Löv sorteras som komposterbart och läggs i egen kompost eller lämnas i kompostfacket på Övreskog.