Jord

Jord sorteras som komposterbart och läggs i egen kompost. Mindre mängder kan också lämnas i kompostfacket på Övreskog.