Invasiva växter såsom parkslide, jättebalsamin, skunkkalla mfl

På återvinningscentralen Övreskog får hushåll nu (fram till 2020-11-30) lämna en mindre mängd invasiva växter, max 2 sopsäckar per tillfälle. Det ska ligga i dubbla påsar och tejpat. Det får i princip endast innehålla växtdelar, tex jord får inte följa med.

Man måste kontakta personalen först eftersom avfallet ska läggas i en separat låst container.

Man får absolut inte lägga några invasiva växter i soptunnan eftersom Borås Energi & Miljö inte har den förbränningsteknik som klarar det utan risk för spridning.

Växterna kan äventyra den sluttäckning av deponin som pågår på Övreskog. Man får inte komma in på återvinningscentralen utan att det är paketerat enligt ovan.

Handlar det om stora mängder, mer än 2 sopsäckar, så kontakta någon avfallsentreprenör för att hyra kärl eller container för hämtning på plats.

Det värsta med t ex Parkslide är när man börjar gräva, för det räcker med 0,7 gram rotfragment för att få ett nytt bestånd.

Detta är nu de officiella rekommendationerna för Parkslide (och kan troligen användas på andra invasiva växter också):

Gräv inte alls, utan ta ner växten genom att knäcka dem med fötterna nära marken vid roten, många gånger per växtsäsong för utmattning, en del säger minst fyra gånger. Låt stammarna ligga och torka och bränn sedan upp det på plats. Kontrollera så det inte är eldningsförbud, vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder. Om man inte kan/får elda kan man förvara mindre mängder i sopsäckar och elda vid ett senare tillfälle. På detta sätt slipper man köra omkring med avfallet med risk för ytterligare spridning. Kompostera inte invasiva växter. Läs mer på naturvardsverket.se.