Invasiva växter såsom parkslide, jättebalsamin, skunkkalla mfl

På återvinningscentralen Övreskog får hushåll nu lämna en mindre mängd invasiva växter, max 2 sopsäckar per tillfälle. Det ska ligga i dubbla påsar och tejpat. Det får i princip endast innehålla växtdelar, tex jord får inte följa med.

Man måste kontakta personalen först eftersom avfallet ska läggas i en separat låst container.

Man får absolut inte lägga några invasiva växter i soptunnan eftersom Borås Energi & Miljö inte har den förbränningsteknik som klarar det utan risk för spridning.

Växterna kan äventyra den sluttäckning av deponin som pågår på Övreskog. Man får inte komma in på återvinningscentralen utan att det är paketerat enligt ovan.

Handlar det om stora mängder, mer än 2 sopsäckar, så kontakta någon avfallsentreprenör för att hyra kärl eller container för hämtning på plats.

Det värsta med t ex Parkslide är när man börjar gräva, för det räcker med 0,7 gram rotfragment för att få ett nytt bestånd.

Detta är nu de officiella rekommendationerna för Parkslide (och kan troligen användas på andra invasiva växter också):

En kombination av flera bekämpningsmetoder kan tillsammans ge önskad effekt. Gräv inte alls vad gäller Parkslide. Ett exempel är kombinationen att knäcka och täcka med fötterna nära marken vid roten, många gånger per växtsäsong för utmattning, som innebär skördande av växtens ovanjordsdelar följt av täckning med markduk minst en meter utanför beståndet. Duken täcks sedan med ett 30 cm lager jord eller grus. Detta görs med fördel innan första frosten så att plantan inte hinner skicka ner all näring till rötterna. Det är viktigt att säkerställa att det inte finns några hål eller andra möjligheter för plantan att ta sig igenom täckningen (till exempel möjlighet att växa upp längs stolpe eller annan struktur som sticker upp genom täckmaterialet). Troligen kommer nya skott så småningom att lyfta på duken. Knäck då dessa på nytt samt torka och fortsätt sedan att täcka området.

Låt stammarna ligga och torka och bränn sedan upp det på plats. Kontrollera så det inte är eldningsförbud, vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder. Om man inte kan/får elda kan man förvara mindre mängder i sopsäckar och elda vid ett senare tillfälle. På detta sätt slipper man köra omkring med avfallet med risk för ytterligare spridning. Kompostera inte invasiva växter. Läs mer på naturvardsverket.se.

Rapportera gärna in invasiva växter i naturen via www.invasivaarter.nu