Hö och halm

Löst hö eller lös halm sorteras som komposterbart och läggs i egen kompost eller lämnas i kompostfacket på Övreskog.

Större mängder av hö och halm kan inte tas emot på Övreskog. Ta kontakt med en avfallsentreprenör för att ordna hämtning.

Säckar som blir över när du tömt trädgårdsavfall i Övreskogs kompostfack kan läggas i containern för restavfall (nr 12). De kan också tas hem och paketeras i ljus påse för att läggas i egen soptunna.