Hö och halm

Löst hö eller lös halm sorteras som komposterbart och läggs i egen kompost eller lämnas i kompostfacket på Övreskog.

Större mängder av hö och halm kan inte tas emot på Övreskog. Ta kontakt med en avfallsentreprenör för att ordna hämtning.