Grenar och kvistar

Grenar och kvistar sorteras som ris och lämnas i rishögen på Övreskog.

Almsjuka: Speciella regler gäller för almsjuka enligt Skogsstyrelsen. Bark och grenar från almsjuka träd ska brännas på plats eller transporteras bort i slutna containers till värmeverk för att minska smittspridning. Det kan inte lämnas på Övreskog. Kontakta en avfallsentreprenör för att hyra en container. Ordentligt barkat grövre virke kan användas.  Läs mer på www.skogsstyrelsen.se.