Grenar och kvistar

Grenar och kvistar sorteras som ris och lämnas i rishögen på Övreskog.

Almsjuka: Speciella regler gäller för almsjuka enligt Skogsstyrelsen. Bark och grenar från almsjuka träd ska brännas på plats eller transporteras bort i slutna containers till värmeverk för att minska smittspridning. Det kan inte lämnas på Övreskog. Kontakta en avfallsentreprenör för att hyra en container. Ordentligt barkat grövre virke kan användas.

skogsstyrelsen.se