Blomma

Blomma sorteras som komposterbart i egen kompost eller lämnas i kompostfacket på Övreskog.

Om dessa alternativ inte är möjliga så går det också att sortera som brännbart i ljus/färgad påse till sopkärlet för hushållsavfall.

Av komposten blir det biomull som kan hämtas på Övreskog under sommarhalvåret för att användas för till exempel blommor och gräsmattor.

Säckar som blir över när du tömt trädgårdsavfallet i Övreskogs kompostfack kan läggas i containern för restavfall (nr 12). De kan också tas hem och paketeras i ljus påse för att läggas i egen soptunna.