Träavfall (ej tryckt)

Träavfall, (ej tryckt) sorteras som trä och lämnas i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog. T ex målat och omålat träavfall med spik och beslag, träpall, träemballage, spånskivor, plywood, köksinredningar, dörrar, karmar, trämöbler, virke, lister.

Ej innehållande glas. Fönster, vitrindörrar och andra dörrar med glas lämnas i fraktionen fönster. Ej stoppade möbler.