Trä – obehandlat

Trä – obehandlat, sorteras som träavfall och lämnas i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog.