Möbler av trä

Möbler av trä (ej tryckt) sorteras som trä och lämnas i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog.

T ex av målat och omålat trä, med spik och beslag, spånskivor, plywood. Ej stoppade möbler.