Målat trä – ej impregnerat

Målat trä – ej impregnerat, sorteras som träavfall och lämnas i container 6 och 7 (trä) på Övreskog.