Hyvelspån av trä

Hyvelspån av trä sorteras som träavfall och lämnas i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog.