Galge av trä

Trasig galge av trä sorteras som träavfall och lämnas i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog.

Är galgen hel och funktionell lämnas den till Ge & Ta avdelningen på Övreskog.