Bräda

Brädor sorteras som trä och lämnas i container 6 och 7 (Trä) på Övreskog.