Strimlat sekretsspapper

Strimlat sekretsspapper sorteras ut för tidningsåtervinning på en återvinningsstation eller i container 3 på Övreskog.