Pocketböcker (med mjuk pärm)

Pocketbok (med mjuk pärm) sorteras som returpapper och lämnas på en återvinningsstation eller i container 3 (Tidningar) på Övreskog.