Papper (tex skriv, rit, kopiering)

Papper (tex skriv, rit, kopiering) sorteras som returpapper och lämnas på en återvinningsstation eller i container 3 (Tidningar) på Övreskog.