Kvitton av papper

Papperskvitton sorteras som returpapper och lämnas på en återvinningsstation eller i container 3 (Tidningar) på Övreskog.