Tyg – Rent. Helt eller trasigt

Tyg – Rent. Trasigt är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade tyger. Sorteras i textilinsamlingen och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Blöta/nedsmutsade textiler kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Detta gäller även små tygbitar och produktionsrester. Stora mängder produktionsrester klassas som verksamhetsavfall – ta kontakt med personalen på Övreskog.

Köp helst kläder och textilier som är gjort på enbart ett material, t ex 100 % bomull eller 100 % viscose, så blir de betydligt lättare att textilåtervinna i de fall de inte går att återanvända.