Tyg – Rent. Helt eller trasigt

Tyg – Rent. Trasigt är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade gardiner. Sorteras i textilinsamlingen och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Blöta/nedsmutsade textiler kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Detta gäller även små tygbitar och produktionsrester. Stora mängder produktionsrester klassas som verksamhetsavfall – ta kontakt med personalen på Övreskog.