Skor – hela och rena

Skor – hela och rena, sorteras i textilinsamlingen och lämnas på Övreskog.