Skor – hela och rena

Skor – hela och rena, sorteras i textilinsamlingen och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Trasiga, blöta/nedsmutsade skor kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Detta gäller även trasigt och smutsig av accessoarer, regnkläder, skinnkläder.