Skärp, sjal, väska, ryggsäck och andra accessoarer

Skärp, sjalar, väskor , ryggsäckar och andra accessoarer- Rena och hela – sorteras i textilinsamlingen och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Trasiga, blöta/nedsmutsade av ovan kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Resväskor eller andra större plastprodukter kan inte återvinnas utan lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog.