Sängkläder – Rena. Hela eller trasiga

Sängkläder och liknande textilier (dock ej madrasser och kuddar). Rena, trasiga är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade textilier.

Sorteras i textilinsamlingen och lämnas på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade textilier sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.