Sängkläder – Rena. Hela eller trasiga

Sängkläder och liknande textilier -rena, hela eller trasiga (dock ej madrasser, täcken och kuddar). Sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade textilier kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Madrasser, täcken och kuddar lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog.