Överkast – i enbart tyg

Överkast som enbart består av tyg, och inte är quiltade/stoppade, sorteras som textilier. Rent, trasigt är okej och de lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade överkast kan inte återvinnas, de sorteras som restavfall och läggs i container nr 12 (Restavfall) på Övreskog.