Kramdjur – rena. Hela eller trasiga.

Kramdjur – rena, sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Blöta/nedsmutsade kramdjur kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.