Kläder – rena. Hela eller trasiga

Kläder – Rena. Trasigt är okej, sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade kläder kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Detta gäller även trasigt och smutsig av skor, accessoarer, regnkläder, skinnkläder.