Kläder – Rena. Hela eller trasiga

Kläder – Rena. Trasigt är okej, sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Kläder som är blöta eller nedsmutsade kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Detta gäller även trasigt och smutsig av skor, accessoarer, regnkläder, skinnkläder.

Köp helst kläder och textilier som är gjort på enbart ett material, till exempel 100 % bomull eller 100 % viscose, så blir de betydligt lättare att textilåtervinna i de fall de inte går att återanvända.