Kläder – rena. Hela eller trasiga

Kläder – Rena. Trasigt är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade kläder.

Sorteras i textilinsamlingen och lämnas på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade kläder sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.