Gummistövlar – hela och rena

Stövlar av gummi – hela och rena, sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Trasiga eller blöta/nedsmutsade skor/stövlar kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Detta gäller även trasigt och smutsig av accessoarer, regnkläder, skinnkläder.