Filt – rena. Hela eller trasiga

Filtar  – Rena. Trasiga är okej. Sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Blöta/nedsmutsade filtar kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Köp helst kläder och textilier som är gjort på enbart ett material, t ex 100 % bomull eller 100 % viscose, så blir de betydligt lättare att textilåtervinna i de fall de inte går att återanvända.