Vapen

Vapen sorteras enligt anvisningar och lämnas till Polisen, ring först!