Slaktavfall

Större döda sällskapsdjur/husdjur eller större mängd avfall från jakt/slakt är inte hushållsavfall. Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött/avlivats eller slaktavfall, både ute i naturen eller på den egna tomten. Kontakta veterinär, gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.

Slaktavfall från enstaka vilda djur kan även få ligga kvar i naturen om det kan ske utan risk för olägenheter för människor, djur eller miljön.