Kanyl

Kanyl sorteras som riskavfall  och lämnas till ett Apotek.