Ensilageplast

Ensilageplast lämnas för återvinning till Svepretur. Läs mer på Svepretur.se. Ensilageplast tas inte emot på Övreskog.

Det är dessutom ett långt avfall som inte kan föras in i en panna för avfallsförbränning utan risk för bakbränder.