Aska – ren vedaska

Aska (ren) sorteras som aska och kan lämnas i container 20 (Aska) på Övreskog.

Obs! Måste vara helt släckt, ingen glöd kvar. Varken påsar/säckar, metall eller någon annan förorening får följa med!

Vedaska kan med fördel återföras varifrån veden kommit, det vill säga skogen, för att sluta kretsloppet, förutsatt att rena trädbränslen används. Det kan också användas som gödningsmedel i trädgården, på gräsmattor och runt prydnadsbuskar, till exempel som en vårkalkning. Överdosera dock inte på ätbara växter.

Se till att askan är ordentligt utbränd när den sprids och att den inte orsakar frätskador på huden, dammar eller smutsar ner för dig själv eller dina grannar. Förvaring av aska bör göras i ett obrännbart kärl med lock och det är även viktigt att kärlet står på ett material som inte är brännbart eftersom kärlet kan bli mycket varmt.