Ammunition

Ammunition sorteras enligt anvisningar och lämnas till Polisen, ring först!