Airbag

Airbag sorteras enligt anvisningar och lämnas till försäljningsstället.