Vattenslang

Vattenslang sorteras som restavfall till krossning i container 14 på Övreskog.