Trädgårdsmöbel av plast

Trädgårdsmöbel av plast sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.