Täckplast, täckpapp

Täckplast och täckpapp sorteras som restavfall och lämnas ihopvikt/ihoprullad i container 12 (Restavfall) på Övreskog.