Täcke

Täcke sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.