Slang av plast

Slang av plast sorteras som restavfall till krossning i container 14 på Övreskog.